Wszystko, co robimy ma na celu wspieranie rozwoju naszych Baloników. Chcemy, żeby wyróżniały ich takie cechy:

kreatywność

naturalne zdolności

fantazjowanie

radość

umiejętność współpracy

troska o dobro innych

wewnętrzna motywacja

twórczość

entuzjazm

tolerancja

pewność siebie

elastyczność w postępowaniu

zmysł praktyczny

świadomość swojej indywidualności

Czas zweryfikować poglądy i uznać, że po pierwsze zabawa jest intensywną formą nauki, a po drugie przypomnieć, że nasz mózg uczy się najefektywniej, gdy zapominamy, że to robimy.

[M.Żylińska - Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi]

 Pracą dziecka jes zabawa [Maria Montessori]